Kontrola gazećeg sloja

Da vam automobil bude hitar popup pume,
vozite AUTOBRANŠINE gume!

Redovno kontrolišite gazeći sloj da biste videli kada treba da zamenite gume. Na više mesta po obodu gume, na dnu kanala gazećeg sloja, nalaze se indikatori dubine profila. Kad se guma pohaba do te mere da je neki od indikatora vidno poravnan sa susednim rebrom, vreme je da se guma zameni. Preporučujemo da zamenite gume kad se dubina kanala smanji na 3 mm.

Kontrola gazećeg sloja

S5 Box