Preporuke i saveti

Preporuke i saveti

Gume za zamenu

Gume za zamenu koje želite da montirate moraju biti u skladu sa preporukom u priručniku za upotrebu vozila odnosno moraju biti odobrene od strane proizvođača vozila.

Pohabane gume su opasne i nedopuštene!

Guma mora imati kanale dezena gazećeg sloja duboke najmanje 1,6 mm po celoj širini gazećeg sloja i ne sme imati delove na kojima se vide ulošci ili tkanje gume.

Nove ili manje pohabane gume montirajte pozadi

Time ćete poboljšati vodljivost i stabilnost vozila. Na klizavom putu, do slabijeg prianjanja dolazi najpre na zadnjoj osovini, a to može dovesti do potpunog gubitka kontrole nad vozilom ili čak do zanošenja vozila. Jednu novu gumu montirajte na zadnju osovinu zajedno sa gumom koja od preostale tri ima najdublje kanale.

Nemojte mešati gume!

Da bi ukupne performanse guma bile najbolje preporučujemo da sve gume budu iste dimenzije, istog tipa iste brzinske klase.

Zamena ventila guma

Kad god se montira nova guma ili se postojeća guma popravlja ili demontira iz bilo kog razloga, pametno je da se ventil gume zameni novim. To obezbeđuje zaptivenost gume, produžava joj vek trajanja i povećava sigurnost vozila. Na ventil uvek treba staviti kapicu ventila. Ona znatno doprinosi boljem zaptivanju, a istovremeno sprečava da vlaga i prljavština prodru u ventil.

Rok trajanja pneumatika za putnička i laka teretna vozila

Mediji u Evropi i SAD na široko raspravljaju o pitanju roka trajanja pneumatika, uključujući i činjenicu da su razni proizvođači automobila i pneumatika izdali preporuke u pogledu njihove zamene koje se baziraju na
starosti pneumatika. Izjave navedenih proizvođača potvrđuju da nema naučnih ili tehničkih podataka na osnovu kojih bi se mogao odrediti specifičan minimalni ili maksimalni rok trajanja pneumatika za putnička i laka teretna vozila. Takve preporuke ne smeju da se uvažavaju kao minimalni rok trajanja pneumatika. Goodyear stalno ističe da korisnici treba da pregledaju, održavaju i menjaju svoje pneumatike u skladu sa dole navedenim načelima.

Zašto se pneumatici menjaju?

Pneumatike su projektovane i izrađene za hiljade kilometara sigurne upotrebe. Pneumatike se isključuju iz upotrebe iz razloga kao što su: (1) pohaban gazeći sloj gume (do 1,6 mm); (2) oštećenje gume na putu; (3) oštećenje gume zbog suviše niskog pritiska ili preopterećenja; (4) odluka korisnika iz ličnih razloga. Materijali od kojih su napravljeni pneumatici (uključujući i gumu) imaju karakteristike koje su od ključne važnosti za pravilno delovanje samog pneumatika. Pomenute karakteristike se menjaju zavisno od načina i dužine upotrebe i uslova skladištenja jer se fizičke karakteristike pneumatika vremenom menjaju. Na svaki
pneumatik utiču brojni faktori kao što su temperatura, uslovi skladištenja i uslovi upotrebe (opterećenje, brzina, pritisak u pneumatiku, rupe na putu, itd.) kojima je pneumatik izložen tokom celog veka trajanja. S obzirom na činjenicu da su uslovi upotrebe i skladištenja vrlo različiti, nemoguće je tačno prognozirati vek trajanja pojedinog pneumatika i izraziti ga godinama i mesecima.

Možda će vam se svideti …