Oznake guma

Oznake guma
Oznake guma

POZICIJA1 – Širina preseka gume je linearno rastojanje (u milimetrima) između spoljašnjih strana bočnih zidova napumpane gume, pri čemu se ne uzimaju u obzir izbočeni delovi nastali zbog oznaka, dekoracija i zaštitnih rubova.

Oznake guma

POZICIJA 2 – Visina preseka je polovina razlike između ukupnog prečnika gume i nominalnog prečnika naplatka. Tokom razvoja guma, oblik gume se menjao od skoro okrugle do pljosnatije i šire. Time se menjao i profil gume, tj. odnos između visine i širine preseka (A/R – Aspect Ratio) sa 100% na 70%, 60%, 50% i manji.

Oznake guma

POZICIJA 3 – Radijalna konstrukcija gume označena je slovom „R“ u okviru oznake dimenzije na bočnom zidu gume.

Oznake guma

POZICIJA 4 – Na donjoj skici je prikazana stvarna merna tačka koja određuje nominalni prečnik naplatka.

Oznake guma

Možda će vam se svideti …